VİZYON

Vizyon

Bağlı bulunduğumuz mevzuatlar çerçevesinde doğru ve verimli hizmet sunmak ve bağlı birimlerle etkin ve verimli çalışmaları ileri düzeye taşıyarak akademik kadrolarımızın gerek yurt içi gerekse yurtdışı sahalarda projeler üretmeleri ve geliştirmeleri için maksimum katkılar sağlamak.


Copyright © BAUM 2015