MİSYON VİZYON

Misyon

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek ve yönetmeliğimizde de tanımlanan her türlü faaliyet alanlarımız ile ilgili işlemlerde kanun ve mevzuata hâkim, kaliteli, güvenilir, verimli ve sürekli gelişmeye açık yenilikçi yapıda olan bir birim olmaktır.

 

Vizyon

Bağlı bulunduğumuz mevzuatlar çerçevesinde doğru ve verimli hizmet sunmak ve bağlı birimlerle etkin ve verimli çalışmaları ileri düzeye taşıyarak akademik kadrolarımızın gerek yurt içi gerekse yurtdışı sahalarda projeler üretmeleri ve geliştirmeleri için maksimum katkılar sağlamak.


Copyright © BAUM 2015