Duyurular

Hobi Bahçelerine ait Kura Sonuçları Yayınlanmıştır.

Hobi Bahçelerine ait Kura Sonuçları için buraya tıklayınız.

Kura sonucu çekilen parseller için 26/05/2017 tarihine kadar personeller kendi aralarında yer değişikliği yapabileceklerdir.

Yer değişikliği düşünmeyen personelin kendine tahsis edilen alanın kullanımına başlayabilir.

Boş bulunan parseller için kayıtlar alınacaktır.

Söz konusu kiralama için sözleşmeler hazırlanacağından dolayı bahçesine kamelya yapacak personelin 02/06/2017 tarihine kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ( Tel:0386 280 41 10) isimlerini yazdırmaları gerekmektedir.

 Copyright © BAUM 2015